Tapasztalt szakértő, független gyártó és hozzáértő Tanácsadó vagyunk. Tudj meg többet rólunk - történetünkről, a fenntartható fejlődési stratégiánkról és a számunkra támaszt jelentő értékekről.

Minden jó projekt egy ötlettel kezdődik. Inspirálunk, megosztjuk szakértőink tudását és segítünk megtalálni a legjobb megoldásokat. Ismerd meg kutatásainkat, cikkeinket és véleményeinket.

Szeretnél többet megtudni kínálatunkról? Képviselőnkkel elbeszélgetni? Megismerni az együttműködés lehetőségeit? Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot.

Tudással, gyakorlati tapasztalattal és egyedi know-how-al rendelkezünk. Ügyfeleinknek tanácsot adunk a tér berendezésével, valamint a hatékony megoldások és termékek kiválasztásával kapcsolatban. Fedezd fel a modern irodákkal szembeni elvárásokat, és tudd meg, hogyan lehetünk képesek együtt megfelelni ezeknek.

Adatvédelmi szabályzat

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Adatkezelő - NOWY STYL Sp. z o.o., a következő címen bejegyzett székhellyel: ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, az Országos Bírósági Nyilvántartás rzeszówi járásbíróságának XII. Kereskedelmi Osztálya által bejegyezve a 0000077550 KRS (Nemzeti Bírósági Nyilvántartás) szám alá, NIP (az adófizető azonosító száma): 6840009302, REGON (állami statisztikai szám): 370016299.

1.2. Személyes adat – egy vagy több meghatározott elem alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyről szóló bármely információ, ideértve az IP-címet, a helymeghatározó adatot, az online azonosítót, valamint a sütiket és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat.

1.3. Szabályzat – jelen Adatvédelmi Szabályzat.

1.4. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

1.5. Weboldal – az Adatkezelő által fenntartott webhely a következő címeken: nowystylgroup.com, nowystyl.pl, nowystyl.com, nowystyl.fr, forumseating.com, forumseating.pl, forumseating.fr, bnos.com, grammer-office.com

1.6.  Felhasználó – minden olyan személy, aki meglátogatja a Weboldalt, vagy a Szabályzatban leírt szolgáltatások közül egyet vagy többet igénybe vesz.

2.  A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

2.1. Az Adatkezelő összegyűjti a Felhasználó Weboldal használattal kapcsolatos adatait az adott szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben, valamint információkat gyűjt a Felhasználó tevékenységéről a Weboldalon. Az alábbiakban ismertetjük a Felhasználó Weboldal használata során gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes alapelveit és céljait.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA A WEBOLDAL ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

3.1. A Weboldalt használó személyek személyes adatait (beleértve az IP-címet és vagy azonosítókat, valamint a sütik vagy és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat) az Adatkezelő kezeli:

3.1.1. elektronikus szolgáltatásnyújtás céljából, a Felhasználók rendelkezésére bocsátva a Weboldalon összegyűjtött tartalmakat – ez esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelés szükségessége a szerződés teljesítése érdekében (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja);

3.1.2. elemzési és statisztikai célokból – ez esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja), amely a felhasználók tevékenységeinek és preferenciáinak elemzéséből áll az igénybe vett funkciók és a Weboldal által nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében;

3.1.3. bármely követelés előterjesztése és érvényesítése, illetve az ilyen követelések elleni védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja), amely az Adatkezelő jogainak védelmét foglalja magában;

3.1.4. az Adatkezelő és más jogalanyok marketingcéljaira – a személyes adatok marketing célú felhasználásának szabályait a "MARKETING" szakasz ismerteti.

3.2. A Felhasználó weboldalon végzett tevékenységét, beleértve személyes adatait is, rendszernaplókba rögzítik (egy speciális számítógépes program az Adatkezelő szolgáltatásnyújtáshoz használt informatikai rendszerével kapcsolatos események és tevékenységek időrendi nyilvántartásához.) A naplókban gyűjtött információkat elsősorban a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos célokból használják fel. Az Adatkezelő ezeket az információkat technikai és adminisztratív célokra is felhasználja az informatikai rendszer biztonsága és kezelése érdekében, valamint elemzési és statisztikai célokból – e tekintetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja).

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP

3.3. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a kapcsolatfelvételre, elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül. Az űrlap használatához a Felhasználónak meg kell adnia a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait, hogy megkeresésére választ kaphasson. A Felhasználó egyéb adatokat is megadhat, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt vagy a megkeresése kezelését. A kötelezőként megjelölt adatokat szükséges megadni a megkeresés befogadásához és kezeléséhez, ennek elmulasztása a szolgáltatásnyújtás ellehetetlenülését eredményezi. További adatok megadása önkéntes.

3.4. A személyes adatok kezelésének célja:

3.4.1. a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldött megkeresések kezelése vagy megválaszolása – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke lesz (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja); Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy lehetővé tegye a Nowy Styl szolgáltatásai vagy termékei iránt érdeklődő személyek megkereséseinek kezelését és megválaszolását.

4. MARKETING

4.1 Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketing tevékenység céljából használja fel, amelyek a következőkből állhatnak:

4.1.1. marketing tartalmak megjelenítése, amelyek nincsenek a felhasználó preferenciáihoz igazítva (tartalomfüggő hirdetés);

4.1.2. e-mail értesítések küldése érdekes ajánlatokról vagy tartalmakról, amelyek bizonyos esetekben kereskedelmi információkat is tartalmazhatnak (hírlevél szolgáltatás)

4.1.3. az áruk és szolgáltatások direkt marketingjével kapcsolatos egyéb tevékenységek végzése (kereskedelmi információk elektronikus úton történő továbbítása és telemarketinges tevékenységek).

TARTALOMFÜGGŐ HIRDETÉSEK

4.2.  Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketing célokra használja fel az őket célzó tartalomfüggő hirdetésekhez kötődően (ezek olyan hirdetésekhez, amelyek nincsenek a Felhasználó preferenciáihoz igazítva). A személyes adatok kezelése ez esetben az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítésével összefüggésben történik (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja).

HÍRLEVÉL

4.3. Az Adatkezelő hírlevélszolgáltatást nyújt a felhasználási feltételeknek megfelelően azok számára, akik e-mail címüket erre a célra megadták. Az adatok megadása a hírlevélszolgáltatás nyújtásához szükséges, ennek elmulasztása a szolgáltatásnyújtás ellehetetlenülését eredményezi.

4.4.  A személyes adatok kezelésének célja:

4.4.1. a hírlevél szolgáltatás nyújtása – az adatkezelés jogalapja az adatkezelés szükségessége a szerződés teljesítése érdekében (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja);

4.4.2. amennyiben a hírlevél részét képző marketing tartalmak a Felhasználót célozzák, az adatkezelés jogalapja – ideértve a profilalkotást is – az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja) a hírlevél fogadásához való hozzájárulás kapcsán;

4.4.3. elemzés és statisztika készítése – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja), amely a felhasználók weboldalon végzett tevékenységeinek elemzéséből áll az igénybe vett funkciók fejlesztése érdekében;

4.4.4. bármely követelés előterjesztése és érvényesítése, illetve az ilyen követelések elleni védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja).

DIREKT MARKETING

4.5. A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő arra is felhasználhatja, hogy marketing tartalmakat továbbítson a Felhasználó felé különféle csatornákon keresztül, például e-mailben, MMS-ben / SMS-ben vagy telefonon. Ilyen tevékenységeket az Adatkezelő csak akkor végezhet, ha a Felhasználó ehhez hozzájárulását adta, amit bármikor visszavonhat. A személyes adatok megadása marketing célú felhasználásra önkéntes.

5. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

5.1. Az Adatkezelő személyes adatkezelést végez azon Felhasználók esetében, akik az Adatkezelő közösségi oldalakon (Facebook, YouTube, Instagram és Twitter) tárolt profiljait meglátogatják. Az ilyen adatok csak a profil megőrzésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra, amely magába foglalja a Felhasználók tájékoztatását az Adatkezelő tevékenységéről, valamint a különböző események, szolgáltatások és termékek népszerűsítését. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja), amely az Adatkezelő saját márkájának népszerűsítését foglalja magában;

5.2. Az Adatkezelő adatkezelést végez azon Felhasználók esetében, akik a Facebook Lead Ad űrlapján, vagy a LinkedIn Lead Gen Forms űrlapján megadták személyes adataikat.

5.3. Az 5.2. pontban említett személyes adatkezelés célja:

5.3.1. marketing információkat szolgáltatni a Felhasználónak az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól (a hírlevél szolgáltatás részeként) - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely a Felhasználó azon kérelméből adódik, hogy a marketing információkat elektronikus úton továbbítsák számára a megadott e-mail címre és/vagy telefonszámra SMS/MMS-ben;

5.3.2. a Felhasználó személyes adatait marketing célú felhasználásra hozzáférhetővé tenni a Nowy Styl más cégei számára is – az adatkezelés jogalapja a Felhasználó beleegyezése az adatok e célból történő felhasználására (amennyiben nem járul hozzá, a Felhasználó személyes adatai nem kerülnek ilyen célú felhasználásra).

 5.4. A személyes adatok megadása marketing célú felhasználásra önkéntes.

6. SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

6.1. A sütik a Weboldalon böngésző Felhasználó eszközére telepített kisméretű szövegfájlok. A sütik információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát – például rögzítik a Felhasználó weboldalon tett látogatásait és a Felhasználó által végzett tevékenységeket.

6.2. A sütik használatának céljai:

6.2.1. a Weboldal tartalmának testreszabása a Felhasználó preferenciáinak megfelelően, valamint a Weboldal használatának optimalizálása; pontosabban, ezek a fájlok felhasználhatók a Webhelyre látogató Felhasználó eszközének felismerésére, illetve egy weblap megfelelő megjelenítésére a Felhasználó egyedi igényeihez mérten;

6.2.2. statisztikák készítése a Felhasználók Weboldalhasználati szokásairól az oldal struktúrájának és tartalmainak fejlesztése érdekében;

6.2.3. a Felhasználókat célzó, tartalomfüggő hirdetésekkel kapcsolatos marketing tevékenység (vagyis olyan hirdetések, amelyek nincsenek a felhasználó preferenciáihoz igazítva).

6.3. A sütik használatával gyűjtött személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja), amely a következőkből áll:

6.3.1. a felhasználók tevékenységeinek és preferenciáinak elemzése az igénybe vett funkciók és szolgáltatások fejlesztése érdekében; valamint 

6.3.2. tartalomfüggő hirdetések továbbítása a Felhasználók felé (olyan hirdetések, amelyek nincsenek a Felhasználó preferenciáihoz igazítva).

6.4. A Weboldal az alábbi típusú sütiket használja:

6.4.1. munkamenet sütik és állandó sütik. A munkamenet-sütik ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó eszközén tárolódnak, amíg a felhasználó el nem hagyja a Weboldalt, vagy le nem állítja a szoftvert (webböngészőt); Az állandó sütik a paraméterükben meghatározott ideig tárolódnak a Felhasználó eszközén, vagy amíg a Felhasználó el nem távolítja őket;

6.4.2. nélkülözhetetlen sütik, amelyek lehetővé teszik a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatát, például a Weboldal hitelesítést igénylő szolgáltatásaihoz használt hitelesítési munkamenet-sütik;

6.4.3. a biztonság érdekében használt sütik, például a weboldal-hitelesítéssel való visszaélés észlelésére;

6.4.4. teljesítmény-sütik, amelyek lehetővé teszik a Weboldal használattal kapcsolatos információk gyűjtését;

6.4.5. funkcionális sütik, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások megjegyzését és a Felhasználói felület testreszabását, például nyelv, régió, betűméret, weboldal megjelenés beállításai stb.;

6.5. az Adatkezelő megbízható partnerei, mint például a Twitter és a Facebook szintén alkalmaznak sütiket és hasonló technológiákat marketing célokra, többek között a felhasználókat célzó viselkedés alapú hirdetések (vagyis a Felhasználó preferenciáihoz igazított hirdetések) kapcsán. Ebből a célból az Adatkezelő megbízható partnerei információkat tárolnak a Felhasználó távközlési eszközén (számítógép, telefon, táblagép stb.), illetve hozzáférnek a tárolt információkhoz. Az így szerzett információk kezelése magában foglalhatja a profilalkotást is. Ez azt jelenti, hogy automatizált adatfeldolgozás segítségével megbízható partnereink kiértékelhetik az egyénekre vonatkozó információkat viselkedésük elemzése vagy a velük kapcsolatos előrejelzés elkészítése céljából. A marketing célokra használt sütikről az alábbi weboldal szolgálhat bővebb információkkal: http://www.optout.aboutads.info/.

6.6. Sok esetben a böngésző szoftver (webböngésző) alapból lehetővé teszi a sütik tárolását a Felhasználó eszközén. A Weboldal Felhasználói bármikor módosíthatják a sütik beállításait. Ezek a beállítások úgy is módosíthatók, hogy blokkolják az automatikus süti-támogatást a böngésző beállításaiban, vagy értesítsék a Felhasználót, ha egy Weboldal sütiket helyez el az eszközén. A sütik támogatásáról részletesebb információk is elérhetők a szoftverbeállításokban (webböngésző) illetve a böngésző súgójában.

6.7. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja, hogy a sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldal egyes oldalain elérhető funkciókat.

7. A SZEMÉLYES ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. Az Adatkezelő adatkezelésének időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és az adatkezelés céljától függ. Az adatok kezelése általában egy szolgáltatás nyújtásának, vagy egy megrendelés teljesítésének időtartamára korlátozódik, amíg az előzetesen megadott hozzájárulást vissza nem vonják, vagy fel nem merül tényleges kifogás az adatok feldolgozása ellen, olyan esetekben, amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke.

7.2.  Az adatkezelési időszak meghosszabbítható, amennyiben adatkezelés szükséges bármely követelés előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy az azzal szembeni védekezéshez, ezt az időszakot követően pedig csak a törvény által előírt esetben és mértékben. Az adatkezelési időszak vége után az adatokat visszavonhatatlanul törlik vagy anonimizálják.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK 

8.1. A Felhasználónak jogában áll hozzáférni az adatok tartalmához és kérni azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, továbbá megilleti az adathordozhatóság joga, az adatkezelés elleni tiltakozás, és jogában áll panaszt tenni a személyes adatok védelméért felelős felügyeleti szervnél.

8.2. Amennyiben a Felhasználó adatait hozzájárulás alapján kezelik, a hozzájárulás bármikor visszavonható, ha a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel a következő címen: rodo@nowystyl.com

8.3.  A Felhasználónak jogában áll kifogást emelni a marketing célú adatkezelés ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekével összefüggésben történik, és – a Felhasználó különleges helyzetéhez kapcsolódó okokból – más esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (például elemzési és statisztikai célok elérése kapcsán).

8.4. A GDPR jogokról itt talál további információt

9. ADATFOGADÓK

9.1. A szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat külső szervezeteknek is kiadják, többek között az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős szolgáltatóknak, bankoknak és fizetési szolgáltatóknak, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek, futároknak (a megrendelés kézbesítéséhez kapcsolódóan), marketing ügynökségeknek (a marketing szolgáltatások köréhez kapcsolódóan) valamint az Adatkezelővel kapcsolatban álló szervezeteknek, ideértve az Adatkezelő tőkecsoportjába tartozó társaságokat is.

9.2. Amennyiben a Felhasználó hozzájárult, a Felhasználó adatait más szervezetek számára is hozzáférhetővé tehetik saját célú felhasználásra, beleértve a marketing célokat is.

9.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóval kapcsolatos egyes információkat nyilvánosságra hozza az illetékes hatóságok vagy harmadik felek részére, akik megfelelő jogi alapon és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kérnek ilyen információt.

10. AZ EGT-n KÍVÜLI ADATTOVÁBBÍTÁS

10.1. A személyes adatok védelmi szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, nem egyezik meg azzal a szinttel, amit az európai jog biztosít. Ezért az Adatkezelő csak szükség esetén továbbítja a személyes adatokat az EGT-n kívülre, és biztosítja a megfelelő szintű védelmet, elsősorban:

10.1.1. a személyes adatok feldolgozóival való együttműködés révén, olyan országokban, ahol az Európai Bizottság megfelelő határozatot hozott;

10.1.2. az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek alkalmazása révén;

10.1.3. az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása révén;

10.1.4. ahol az adatokat továbbítják az Egyesült Államokba – az Európai Bizottság által jóváhagyott Privacy Shield programban részt vevő szervezetekkel való együttműködés révén.

10.2. Az Adatkezelő a gyűjtési szakaszban mindig értesítést küld a személyes adatok EGT-n kívüli továbbításának szándékáról.

11. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

11.1. Az Adatkezelő folyamatos kockázatelemzést végez annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése biztonságos módon történjen, biztosítva mindenekelőtt azt, hogy csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá az adatokhoz, és csak olyan mértékben, amely az adott személyek által végzett feladatokhoz szükséges. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos műveleteket csak az erre felhatalmazott személyek rögzítik és hajtják végre.

11.2. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy alvállalkozói és más együttműködő szervezetei garantálni tudják a megfelelő biztonsági ellenőrzések alkalmazását, amikor az Adatkezelő kérésére személyes adatokat kezelnek.

12. ELÉRHETŐSÉGEK

12.1. Az adatkezelővel a rodo@nowystyl.com e-mail címen lehet kapcsolatba lépni, vagy postai úton a következő címen: ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, Lengyelország.

13. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI

13.1. A Szabályzatot folyamatosan felülvizsgálják és szükség szerint frissítik. A Szabályzat jelenlegi verzióját 2018. május 25-én fogadták el.

 

Cookie-k

By using this website you agree to our use of cookies for the purposes of advertising, statistics, customization of our website to individual needs of its users and other. If no changes are made to cookie settings cookies will be saved in the memory of your device.

Find out more: Cookie Policy.

Elfogadom és megnézem a weboldalt

Hello

Our offer varies between countries, so if you would like to see products available in a different country please switch over to the relevant version of the site:

Sajnos technikai korlátok miatt ez a weboldal nem érhető el az Ön böngészőjében.

Az oldal megtekintéséhez az alábbi program használatát javasoljuk:

VISSZA A LAP TETEJÉRE